จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อห้องชุดที่สร้างเสร็จมีพื้นที่ไม่ตรงกับสัญญา

วันที่โพสต์: 18/01/2012

อันนี้เป็นปัญญาหนึ่งที่พบกันบ่อยๆ บางคนอยากได้มากขึ้น บางคนอยากได้น้อยลง ถ้าคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อยก็คงไม่มีอะไร แต่บางครั้งพลาดกันไปเกือบ 10 ตารางเมตรก็มี คิดเล่นๆถ้าพลาดไป 5 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 70,000 พอโครงการเสร็จ ต้องจ่ายเพิ่มอีก 350,000 งานนี้ร้องจ๊ากเลือดสาดกันไปเลย มากกว่านี้ก็เคยเห็นมาแล้ว โดยปกติแล้วก็จะมีการคลาดเคลื่อนกันบ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าคลาดเคลื่อนกันมากละจะทำอย่างไร

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 466 กำหนดไว้ว่า

“ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น หากว่าได้ระบุจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดไว้และผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินน้อยหรือมากไปกว่าที่ได้สัญญาไซร้ท่านว่าผู้ซื้อจะปัดเสียหรือจะรับเอาไว้และใช้ราคาตามส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือก อนึ่ง ถ้าขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละห้าแห่งเนื้อที่ทั้งหมดอันได้ระบุไว้นั้นไซร้ ท่านว่าผู้ซื้อจำต้องรับเอาและใช้ราคาตามส่วน แต่ว่าผู้ซื้ออาจจะเลิกสัญญาเสียได้ในเมื่อขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนถึงขนาดซึ่งหากผู้ซื้อได้ทราบก่อนแล้วคงจะมิได้เข้าทำสัญญานั้น”

เนื้อหาข้างบนหมายความว่าไง หมายความว่าถ้าโครงการระบุไว้ในสัญญาว่า ห้องชุดที่คุณจะซื้อมานั้นมีพื้นที่ 30 ตารางเมตร แต่ปรากฎว่าตอนสร้างเสร็จ ห้องชุดดังกล่าวมีเนื้อที่ 32 ตารางเมตร ผู้จะซื้อสามารถปฎิเสธการซื้อห้องชุดดังกล่าวได้ เนื่องจากห้องชุดดังกล่าวมีพื้นที่เกิน 5 % ของสัญญา โดยมีส่วนเกินที่เกิน 5 % อยู่ที่ 0.5 ตารางเมตร

ในทางกลับกัน ถ้าห้องชุดดังกล่าวมีเนื้อที่ลดลงเหลือ 28 ตารางเมตร ผู้จะซื้อก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้เช่นกัน เนื่องจากมีพื้นที่ขาดเกิน 5% อยู่ที่ 0.5 ตารางเมตร

สรุป ง่ายๆคือ 5% ของ 30 อยู่ที่ 1.5 ถ้าห้องชุดที่เสร็จ มากกว่าหรือน้อยกว่า 1.5 ก็คืนได้เลย

หรือ ถ้าห้องที่ซื้อมีขนาด 40 ตารางเมตร ถ้าห้องชุดดังกล่าวเสร็จ ห้องชุดดังกล่าวห้ามมีเนื่อที่เกิน 42 ตารางเมตร หรือน้อยกว่า 38 ตารางเมตร เพราะ 5 % ของ 40 ตารางเมตรอยู่ที่ 2 ตารางเมตรครับ

แต่ถ้าเนื้อที่ห้องชุดไม่เกิน 5 % จะทำอย่างไรดีละ ก็แล้วแต่กรณีครับ เช่น

ในสัญญาระบุว่า ห้องชุดดังกล่าวมีเนื้อที่ 30 ตางเมตร ราคาตารางเมตรละ 50,000 ปรากฎว่าพอสร้างเสร็จ มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นมา 0.5 ตารางเมตร ดังนั้นเจ้าของห้องชุดจะต้องชำระเงินเพิ่มเป็นเงิน 25,000 บาท

ดังนั้นราคาห้องชุดดังกล่าวจะเป็น

(พื้นที่*ราคาต่อตารางเมตร)+(ส่วนพื้นที่เกิน*ราคาต่อต่างเมตร) = ราคาห้องชุดที่ต้องขำระ

(30*50,000)+(0.5*50,000) = 1,525,000 บาท

ในทางกลับกันถ้าห้องชุดเล็กกว่าเดิม 1 ตารางเมตรละ เจ้าของห้องชุดจะจ่ายถูกลง 50,000 บาท (เพราะราคาตารางเมตรละ 50,000 หายไป 1 ตารางเมตรกถูกลง 50,000 บาท )ดังนั้นราคาห้องชุดดังกล่าวจะเป็น

(พื้นที่*ราคาต่อตารางเมตร)-(ส่วนพื้นที่เกิน*ราคาต่อต่างเมตร) = ราคาห้องชุดที่ต้องขำระ

(30*50,000)-(1*50,000) = 1,450,000 บาท

ก็เป็นอะไรประมาณนี้ละครับ

แสดงความคิดเห็น