Featured

Saladaeng One

— วันที่โพสต์: 10/04/2019

รีวิว Ideo Verve อ่อนนุช

— วันที่โพสต์: 16/01/2012
เมื่อเร็วๆนี้ไดีมีโอกาสโอกาสเข้าไปเยี่ยมชม Ideo Verve ตรง BTS อ่อนนุช ซึ่งโครงการติดกับสถานีเลย สิ่งที่ผมประทับใจอย่างแรกเลย