Featured

รีวิว The Tree ลาดพร้าว 15 l The Tree Ladprao 15

— วันที่โพสต์: 25/01/2018
The Tree ลาดพร้าว 15 กับโครงการที่ให้ส่วนกลางหรูที่สุด กับโครงการราคา 1 ล้านกว่าบาท ใครไม่เน้นรถไฟฟ้า อยากอยู่โครงการที่เงียบสงบลองแวะชมโครงการดูครับ